Mon - Sat 8:00 AM - 6:00 PM
Sun Closed
Mon - Fri 7:30 AM - 5:30 PM
Sat 8:00 AM - 4:30 PM
Sun Closed
Mon - Fri 7:30 AM - 5:30 PM
Sat 8:00 AM - 4:30 PM
Sun Closed
Mon - Fri 8:00 AM - 5:00 PM
Sat - Sun Closed
940 Halston Avenue, Kamloops, BC, V2B 2B8, Canada

SHANE PRASAD

Back

SHANE PRASAD

SHANE PRASAD

Service Manager

Send email

250-554-3486

Categories: